Bon: http://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Denessen

Over de familienaam Denessen:
Denessen (ook Denissen of Delissen) is een patroniem afgeleid van de voornaam Dionysius. De afkorting Dionysius was Denijs of Denis (volgens de huidige voornaam Denis,cq de vrouwelijke vorm Denise) of (vervlakt) Denes of Denijs werd ook wel afgekort tot Nijs of Nies (volgens de naam van het Zuidlimburgse dorpje Nijswiller bij Wittem, vroeger geheten: St.Dionysiuswiller] Uit Nijs en Nies onstonden de patroniemen Nijssen en Niessen. In de Franse tijd, toen de burgelijke stand werd ingevoerd, werd door de (Franstalige) magistraten de naam Denijs wel los van elkaar geschreven, het "De" interpreterend als het Franse voorzetsel 'de'. Zo onstond de familienaam 'De Nijs. Bij de volkstelling van 1947 werd de naam Denessen 169 maal genoteerd, waarvan 163 in Limburg en 2 in Noord-Brabant. Met 84 noteringen, waarvan 12 in Limburg, kwam de variant Denissen toen beduidend minder voor. In de telefoongids van 1993 zien we 108 abonnees met de naam Denessen. De variant Denissen kwam in 1993 landelijk 306 maal voor, waarvan slechts enkele in Limburg. we zien dus dat de variant Denissen in verhouding sterk is toegenomen. We horen zowel de uitspraak "Denessen ( met de klemtoon op de eerste lettergreep ) als De'nessen ( met de klemtoon op de tweede lettergreep ) Welke uitspraak de oudste is, is niet bekend. De meeste dragers van de naam Denessen stammen af van Dionisius Tilmans en Sophia Bolten alias Theunissen uit Maasbree. We zien hiermee een vrij late blijvende verandering van een familienaam.


Generatie 1
Dionisius Tilmans alias Jacobs,overl. Maasbree 08-01-1718 Tr.1 Maasbree 25-02-1683
getr. Tilmannus Tilmans en Henricus Bolten ) met Sophia Bolten alias Theunissen, overl.
Maasbree 25-02-1692, dr.van Anthonius Bolten en wijlen Joanna Saijen, overl.12-08-1675
Theunis Bolten is op 10-02-1678 te Maasbree hertrouwd met Helena Janssen. Tr.2
Maasbree 07-07-1695 (getr.Gerardus Reuls en Joannes Siberts) met Gertrudis Snellen,
overl. Maasbree 24-08-1718.

uit eerste huwelijk:
1. Joanna Tilmans,geb. Maasbree 08-01-1684 verm. jong gestorven.
2. Gertrudis Denis(alias) Jacobs,geb. Maasbree 19-02-1685  overl. ald. 06-06-1718
3. Henricus Dienes Jacobs geb. Maasbree 30-09-1686,
4. Joanna Jacobs geb. Maasbree 27-01-1690,
5. Gerardus Tilmans geb. Maasbree 09-11-1691,

Uit tweede huwelijk:
1. vermoedelijk Sophia,vermeld als doopgetuige 1728
2. vermoedelijk Theodorus Tr 1 Tegelen 13-05-1753 met Mechteld Driessen,(get.Theodorus
en Anna Denissen) Tr 2 Straelen 17-06-1770 met Anna Sprincken (Spruncken)
3. Jacobus Jacobs geb. Maasbree 19-07-1771 Tr. Tegelen met Gertrudus Dings


Generatie 2
Gerardus Denis (Denesen) geb. Maasbree 09-11-1691, zn. van Dionisisus Tilmans en Sophia
Bolten alias Theunissen Tr. Tegelen 09-05-1724 met Margaretha Gerets alias Janssen.

Uit dit huwelijk:
1. Theodorus Denesen, geb. Tegelen 27-03-1725 vermoedelijk jong overleden.
2. Sophia Denissen geb. Tegelen 18-07-1728
3. Theodorus Denissen geb. Tegelen 30-01-1730

Petrus Delissen (Denissen), Tr. 1 Tegelen 27-04-1727 met Agatha Lentgens (Leijstjens)
geb. Tegelen 09-09-1703 begr.ald.21-05-1742 Tr. 2 Tegelen 13-09-1742 met Petronella Peters
geb. Belfeld 22-05-1706.

Uit het eerste huwelijk:
1. Theodorus Denis geb. Tegelen 02-06-1728
2. Anna Gertrudis Denissen geb. Tegelen 01-10-1730
3. Gertrudis Denissen geb. Tegelen 27-02-1732 mogelijk jong overleden.
4. Cecilia Denissen geb. Tegelen 29-01-1734
5. Gertrudis Denissen geb. Tegelen 28-12-1735 Tr. mogelijk met Stephanus van Dijk Tegelen 14-07-1765.
6. Jacobus Denissen geb. Tegelen 15-11-1737
7. Wendelina Denissen geb. Tegelen 08-04-1740
8. Joannes Denissen geb. Tegelen 09-05-1742

Uit het tweede huwelijk:
1. Lambertus Denissen geb. Tegelen 29-07-1743 Tr. te Tegelen 17-05-1772 met Maria Peters
2. Mathias Denissen geb. Tegelen 18-07-1745 Tr. te Tegelen 25-01-1780 met Catherina in de Bethouw.
Jacobus Denissen geb. Maasbree 19-07-1702 overl. Tegelen 06-05-1771 Tr. te Tegelen 03-05-1735
met Gertrudis Dinghs geb.Tegelen 11-05-1707 overl. ald.17-12-1772.

Uit dit huwelijk:
1. Gertrudis Denissen geb.Tegelen 01-07-1737 vermoedelijk jong overleden
2. Ceclia Denissen geb.Tegelen 20-12-1739
3. Joannes Denissen geb.Tegelen 07-05-1748 overl. ald. 31-10-1811 Tr 1 12-10-1773 met Maria Claessen
overl.ald. 17-02-1795 Tr.2 Baarlo 25-08-1796 met Petronella Linssen (zie Generatie 3)
4. Gertrudis Denissen geb.Tegelen 18-12-1751

Theodorus Denissen ..N... ...N... Tr 1 13-05-1753 met Mechtildus Driessen Tr 2 Straelen 17-06-1770
met Anna Sprincken (Spruncken)

Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Margaretha Denissen geb.Tegelen 02-01-1755
2. Gerardus Denissen geb.Tegelen 28-10-1757 Tr. mogelijk 01-05-1787 met Margaretha Peters
3. Maria Denissen geb.Tegelen 14-04-1760
4. Margareta Denissen geb.Tegelen 22-04-1763
5. Antonius Denissen geb.Tegelen 26-04-1767
Uit het tweede huwelijk:
1. Petrus Denissen geb.Tegelen 10-03-1771
2. Henricus Denissen geb.Tegelen 22-06-1772
3. Jacobus Denissen geb.Tegelen 10-01-1774
4. Agatha Denissen geb.Tegelen 24-02-1776
5. Mathias Denissen geb.Tegelen 21-10-1777
6. Anthonius Denissen geb.Tegelen 06-07-1780


 Generatie 3
Lambertus Denissen geb.Tegelen 29-07-1743 Tr. te Tegelen 17-05-1772 met Maria Peters
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Denissen geb.Tegelen 16-09-1776
2. N.N. Denissen geb.Tegelen 16-12-1779
3. Petronella Denissen geb.Tegelen 13-02-1781

Mathias Denissen geb.Tegelen 18-07-1745 Tr. te Tegelen 25-01-1780 met Catharina Bethouw
uit dit huwelijk geen kinderen

Joannes Denissen (Denesen) geb.Tegelen 07-05-1748 overl. ald. 31-10-1811 Tr.1 met Maria Claessen
geb. Baarlo 31-03-1749 overl. Tegelen 17-02-1795
Tr. 2 te Baarlo 25-08-1796 met Petronella Lenssen (Linssen,Linsen) geb.Blerick 07-09-1765, overl. Tegelen 03-10-1855
Uit eerste huwelijk:
1. Gertrudis Denissen geb.Tegelen 07-05-1774 overl. ald. 07-06-1778
2. Catharina Denissen geb.Tegelen 20-03-1777 overl. ald. 02-05-1781
3. Jacomina Denissen geb.Tegelen 14-11-1779 overl. ald. 22-02-1859
4. Wilhelmus Denissen geb.Tegelen 05-04-1783 overl. ald. 20-06-1785
5. Arnoldus Franciscus Denesen geb.Tegelen 17-10-1785 overl. ald. 17-04-1795
6. Wilhelmus Jacobus Denesen geb.Tegelen 12-02-1788 overl. ald. 14-03-1790

Uit het tweede huwelijk:
1. Joanna Maria Denessen geb.Tegelen 07-07-1797 overl. ald. 24-03-1801 aan de kinderpokken
2. Jacobus Denesen geb.Tegelen 24-07-1799 overl. ald. 05-11-1884 Tr. te Tegelen 02-05-1825 met
Maria Elisabetha Peters (Overgrootvader van Opa)
3. Anna Maria Denesen geb.Tegelen 28-04-1802 overl. ald. 18-03-1867 Tr. te Tegelen 03-03-1829
met Petrus Leonardus Krabben
4. Andreas Denesen geb.Tegelen 02-06-1805 vermoedelijk overl. ald. 28-10-1827
5. Andreas Denesen geb.Tegelen 11-01-1809 Tr. te Tegelen 23-04-1850 met Anna Hammans
6. Paulus Denesen geb.Tegelen 30-06-1811

Gerardus Denesen mogelijk geb.Tegelen 28-10-1757 Tr. te Tegelen 01-05-1787 met Margaretha Peters.
Uit dit huwelijk geen kinderen.


Generatie 4
Jacobus Denesen geb.Tegelen 24-07-1799 overl. ald. 05-11-1884 Tr. te Tegelen 02-05-1825
met Maria Elisabetha Peeters (Overgrootvader van Opa)

Uit dit huwelijk:
1. Joannes Hubertus Denissen geb.Tegelen 01-09-1826
2. Peter Joannes Denissen geb.Tegelen 13-06-1828
3. Wilhelmus Hubertus Denessen geb.Tegelen 13-11-1829 Tr. te Tegelen 14-04-1856 met Maria
Catharina Hubertina Nooten. (Opa van Opa)
4. Maria Elisabeth Denessen geb.Tegelen 23-09-1831 Tr. te Tegelen 17-05-1858 Ludovicus Leenen.
5. Joannes Denissen geb.Tegelen 10-03-1833
6. Leonardus Hubertus Denissen geb.Tegelen 14-03-1836
7. Peter Mathijs Denessen geb.Tegelen 17-02-1838
8. N.N. Denessen geb.Tegelen 15-09-1839 (levenloos jongentje)
9. Peter Hendrik Denessen geb.Tegelen 22-04-1842

Andreas Denissen geb.Tegelen 01-01-1809 overl. ald. waarschijnlijk 19-06-1889 Tr. te Tegelen
22-04-1850 met anna Gertrudis Hamans geb.Tegelen 01-06-1816

Uit dit huwelijk:
1. Joannes Theodorus Denessen geb.Tegelen 25-05-1851 (tuinier) overl.ald. 26-06-1928 Tr. te
Tegelen 13-05-1879 met Gertrudis Kreijkamp.
2. Anna Maria Denessen geb.Tegelen 02-12-1852 overl.ald. 27-03-1924 Tr. te Tegelen 09-05-1881
met Peter Frenken
3. Peter Gerardus Denessen geb.Tegelen 07-11-1856 overl.ald. 22-02-1928 Tr. te Tegelen 15-05-1882
met Geertrui Verheijen
4. Petronella Denessen geb.Tegelen 09-06-1859 overl.ald. 27-06-1859
Wilhelmus Hubertus Denissen geb.Tegelen 13-11-1829 Tr. te Tegelen 14-04-1856 met
Maria Catharina Hubertina Nooten geb.Tegelen 04-08-1833 (Opa van Opa) Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Theodorus Denessen geb.Tegelen 22-01-1857
2. Theodorus Hubertus Denessen geb.Tegelen 13-12-1858
3. Johannes Andreas Denessen geb.Tegelen 14-01-1861 overl.ald 14-12-1942  Tr. te Tegelen
04-05-1891 met Maria Gertrudus Catharina Janssen geb. ..N..25-05-1864 overl. ...N..09-06-1931 (Pap van Opa)
4. Peter Hubertus Denessen geb.Tegelen 04-03-1863
5. Hubert Hendrik Denessen geb.Tegelen 12-12-1864
6. Louis Denessen geb.Tegelen 08-12-1866
7. Maria Catharina Denessen geb.Tegelen 04-03-1869
8. Willem Denessen geb.Tegelen 19-01-1871
9. Gerard Denessen geb.Tegelen 14-06-1875

Joannes Andreas Denessen geb.Tegelen 10-03-1833 (pottenbakker) Tr. te Tegelen 16-05-1859
met Ida Geraets geb.Beesel 02-11-1836
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Denessen geb.Tegelen 25-06-1860
2. Gerard Denessen geb.Tegelen 03-08-1863
3. Anna Maria Denessen geb.Tegelen 09-01-1866
4. Willem Hubertus Denessen geb.Tegelen 30-09-1868
5. Maria Elisabeth Denessen geb.Tegelen 16-02-1871
6. Jacobus Denessen geb.Tegelen 25-12-1874


Generatie 5
Joannes Theodorus Denessen geb.Tegelen 25-05-1851 (tuinier) overl.ald. 26-06-1928 Tr. te Tegelen
op 13-05-1879 met Gertrudis Kreijkamp geb.Tegelen 10-05-1851 overl.ald. 23-05-1910
Uit dit huwelijk: 1. Andreas Hendrikus Denessen geb.Tegelen 09-02-1880 overl.ald. 20-05-1938
2. Hendrikus Hubertus Denessen geb.Tegelen 21-07-1881 overl.ald. 13-01-1953
3. Peter Gerhard Joseph Denessen geb.Tegelen 20-01-1886
4. Joseph Peter Hubert Denessen geb.Tegelen 17-06-1887
5. Lambert Willem Denessen geb.Tegelen 16-08-1888 overl.ald. 13-02-1927
6. Johannes Willem Martinus Denessen geb.Tegelen 19-11-1889 overl.ald. 10-11-1917
7. Peter Gerard Marcus Denessen geb.Tegelen 25-04-1891 overl.ald. 29-11-1891
8. Maria Aldegonda Gertrudis Denessen geb.Tegelen 19-05-1893 overl. Venlo 09-09-1969
Anna Maria Denessen geb.Tegelen 02-12-1852 overl.ald. 27-12-1924 Tr. te Tegelen 09-05-1881
met Peter Frenken geb.Tegelen 17-06-1846
Peter Gerard Denessen geb.Tegelen 07-11-1856 (pannenfabrikant) overl.ald. 22-02-1928 Tr.te Tegelen
op15-05-1882 met Geertrui Verheijen geb.Venray 16-01-1856
Petronella Denessen geb.Tegelen 09-06-1859 overl.ald. 27-06-1859


Onze Stamreeks:
Joannes Denissen (Denesen) geb.Tegelen 07-05-1748 overl. ald. 31-10-1811 (zie boven)
Jacobus Denesen geb.Tegelen 24-07-1799 overl. ald. 05-11-1884 (zie boven) (Overgrootvader van Opa)
Wilhelmus Hubertus Denessen geb.Tegelen 13-11-1829 (zie boven (Opa van Opa)
Johannes Andreas Denessen geb.Tegelen 14-01-1861 overl.ald 14-12-1942  Tr. te Tegelen
04-05-1891 met Maria Gertrudus Catharina Janssen geb. ..N..25-05-1864 overl. ...N..09-06-1931 (Pap van Opa)
Uit dit huwelijk:
1. Willem Jacob Mathis Denessen geb...N..09-07-1892 overl. ...N.. 06-06-1951
2. Johanna Maria Denessen geb...N.. 22-07-18-94 overl. ...N...N....
3. Peter Mathias Wilhelmus Denessen geb. Tegelen 17-04-1897 overleden 12-05-1970 te Tegelen Tr. 18-06-1923
voor de wet te Tegelen en 20-06-1923 in de ( Martinus kerk ) Tegelen met Elisabeth Maria Reinders
geb. Beesel 14-03-1897 overleden 01-08-1978. te Roermond (Opa en Oma)
4. Johannes Nicolaas Denessen ( Ome Sjeng ) geb. 02-11-1900 overleden 02-06-1993
Peter Mathias Wilhelmus Denessen geb. Tegelen 17-04-1897 overleden 12-05-1970 te Tegelen Tr. 18-06-1923
voor de wet te Tegelen en 20-06-1923 in de ( Martinuskerk ) Tegelen met Elisabeth Maria Reinders
geb. Beesel 14-03-1897 overleden 01-08-1978. te Roermond (Opa en Oma)
 Uit dit huwelijk:
1. Johannes Leonardus Gerardus Denessen geb. Blerick 22-05-1924 overl. 14-02-2000 te Venlo
Tr. met Cristina Wilhelmina Muysenberg geb.03-06-1925 te Reuver voor de wet 27-01-1949 te Reuver
in de kerk (Lambertus kerk ) te Reuver op 08-08-1949 (5 kinderen)
2. Maria Hendrika Gerardus Denessen geb.Blerick 03-08-1925 Tr. met Petrus Johannes Leonardus v. Lier
geb. te Reuver 03-12-1925 overl. 08-08-2005 te Venlo op 17-8-1951 voor de wet te Reuver en voor de
(Lambertus kerk) te Reuver op 18-9-1951 (5 kinderen)
3. Leonardus Wilhelmus Gerardus Denessen geb. Blerick 16-03-1927 overl. 11-05-1998 te Reuver
Tr. met Gertruda Joanna Margaretha van Dijk geb 12-05-1926 te Belfeld voor de wet te Belfeld op 14-04-1955
in de kerk (Urbanuskerk) Belfeld) 19-04-1955 (1 kind)
4. Henrica Johanna Gerardus Denessen geb. Reuver 12-10-1929 Tr. met Petrus Feijen geb. 05-12-1925 voor de wet
14-05 -1954 te Reuver voor de kerk ( Lambertuskerk Reuver) 19-05-1954 (5 kinderen)
5. Anna Mathias Gerardus Denessen geb. Reuver 25-04-1931 Tr. met Antonius Cornelis Rongen geb. 19-01-1930 te Horst
voor de wet 06-11-1959 te Reuver voor de kerk (Lambertuskerk Reuver) 12-11-1959 ( 3 kinderen )
6. Petronella Mathias Gerardus Denessen geb. Reuver 01-07-1932 Tr. met Jacobus Hubertus Fransiskus Peeters geb.
15-12-1931 te Reuver voor de wet te Reuver 9-7-1957 voor de kerk (Lambertuskerk Reuver)  9-7-1957 ( 2 kinderen )
7. Jacobus Leonardus Gerardus Denessen geb. Reuver 11-02-1935 Tr. met Anna Maria Gerarda Teeuwen geb. 19-08-1935
te Reuver voor de wet 23-02-1962 te Reuver en voor de kerk (Lambertuskerk Reuver) 23-04-1963 ( 2 kinderen )
8. Wilhelmus Leonardus Gerardus Denessen geb. Reuver 07-01-1938 Tr. met Carolina Johanna Maria Verkoijen
geb. 25-05-1940 te Venlo voor de wet 22-10-1959 en voor de kerk (Martinuskerk Venlo) 27-10-1959 ( 3 kinderen )
9. Peter Mathias Gerardus Denessen geb. Reuver 15-10-1940 overl. 18-12-1999 te Reuver Tr. met Mariet Janssen geb. Belfeld op
27-10-1944 op 22-11-1966 te Belfeld (2 kinderen).