CITROENPUDDING UIT 'T OUDE KOOKBOEK
(KOOK EN HUISHOUDBOEK DOOR WILMA MÜNCH uit 1948)
"een vrouwtje dat goed koken kan staat in hoog aanzien bij den man"